تقدیر مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از مجموعه بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اهداء لوح تقدیر از اقدامات انجام شده در مجموعه بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان در رابطه با بیماری کووید ۱۹ در سطح شرکتهای صنعت نفت تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در جلسه تحلیل گزارشات معاینات طب صنعتی و سایر اقدامات ستاد طب صنعتی و بهداشت در سال ۱۳۹۸ ،از خدمات بهداشت ودرمان اصفهان توسط مدیر عامل شرکت گاز استان تقدیر شد .

در ابتدای این جلسه مهندس علوی مدیرعامل شرکت گاز استان از موضوع اهمیت نیروی انسانی و تاکید ویژه ای که آن مدیریت بر سلامتی کارکنان خود دارد، سخن گفت و از سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان جهت پیگیری مستمر در زمینه طب صنعتی سال ۹۸ و اقدامات انجام شده در مراکز سلامت خانواده و کار در رابطه با بیماری کووید ۱۹ در سطح صنعت تقدیر و تشکر کرد. ایشان از زحمات موثر رئیس و کادر درمان بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان که همواره خدمات ارزنده و دلسوزانه نسبت به کارکنان و خانواده بزرگ نفت و گاز ارائه نمودند با ارائه لوح تقدیر ،تشکر نمود.

سپس نومهر امامی پروتکل های سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت در ارتباط با دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی در سال ۱۳۹۹ در شرایط مقابله با کووید۱۹ به همراه پرسشنامه تریاژ سریع کووید۱۹ جهت انجام معاینات دوره ای با رعایت تمامی شرایط فاصله گذاری و اصول خدمات حفاظت ایمنی را مبسوط توضیح داد. ایشان همچنین اقدامات انجام گرفته در همه گیری بیماری کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون و برنامه های آتی برای فصل پاییز را در صنعت و مراکز خانواده و کار شرح و ضمن توصیه های لازم بر رعایت فاصله گذاری و حفاظت فردی ،چگونگی ارائه خدمات را توضیح داد.

نیازی اصفهانی نیز در ادامه گزارشی از عملکرد ستاد طب صنعتی و بهداشت و همچنین معاینات طب صنعتی سال ۱۳۹۸ برای کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم شرکت گاز استان را با تحلیل های لازم و ارائه راهکارهای مناسب، را برای حضار بیان نمود.

ایشان با توجه به ضرورت انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان با هدف شناسایی بیماری های شاغلین و کاهش احتمال خوادث شغلی و همچنین اهمیت فاصله گذاری اجتماعی، شرایط لازم برای انجام معاینات دوره ای شاغلین را توضیح داد.

وی در پایان ضمن پاسخ به سؤالات مطرح شده حاضرین ، تصمیمات اخد شده در بهبود وضعیت سلامت کارکنان را تشریح نمود.

https://ipna.news/151071کپی شد!