تداوم اقدامات پیشگیرانه کرونا توسط مرکز سلامت کار شرکت پالایش گاز فجر جم

رئیس مرکز سلامت کار شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: اقدامات پیشگیرانه و فاصله گذاری اجتماعی در شرکت پالایش گاز فجر جم از روزهای نخست شیوع ویروس کرونا آغاز و به صورت مستمر ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محمد کریم نجفی رئیس مرکز سلامت کار شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: اقدامات پیشگیرانه و فاصله گذاری اجتماعی در شرکت پالایش گاز فجر جم از روزهای نخست شیوع ویروس کرونا آغاز و به صورت مستمر ادامه دارد.

ضمن ادامه فعالیت ها واقدامات پیشگیرانه و بهداشتی اقدامات انجام گرفته در زمینه بحران کرونا در شرکت پالایش گاز فجر جم به شرح ذیل می باشد:

انجام پالس اکسی متری در ورودی پالایشگاه فجر  علاوه بر انجام  تب سنجی

الزام و اجبار بر استفاده از ماسک برای کلیه کارکنان پالایشگاه

تشکیل تیم سفیران سلامت جهت کنترل انجام الزامات و آموزش ها

دستور کار تعبیه پاگذر (دستگاه ضدعفونی کننده)،در ورودی رستوران و ادارات و مرکز سلامت کار

دستور کار ایجاد نقاهتگاه در محوطه پالایشگاه فجر

دستور کار خرید و تعبیه دستگاههای هوشمند ضدعفونی کننده دست در ورودی ادارات و ساختمان ها

https://ipna.news/151067کپی شد!