سرویس های پتروشیمی بوعلی سینا در بندرماهشهر مورد تیراندازی قرار گرفتند

اتوبوس های حمل و نقل کارکنان پتروشیمی بوعلی سینا مورد حمله از سوی افراد ناشناس قرار گرفت.

روز گذشته اتوبوس های کارکنان این پتروشیمی در مسیر شهرچمران به پتروشیمی بوعلی سینا مورد حمله افراد ناشناس و تیراندازی قرار گرفت که خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته است.

بیرانوند فرماندار بندرماهشهر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری ایپنا عنوان کرد: تیراندازی روز گذشته به سرویس ایاب ذهاب کارکنان‌شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا مشکلات صنفی در حوزه حمل‌و‌نقل بوده است و تحقیقات اولیه برای شناسایی و رفع این مشکل در حال انجام است.

این حملات برای چندمین بار است که برای سرویس های پتروشیمی در بندرماهشهر رخ می دهد.

https://ipna.news/151057کپی شد!