روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر در گفتگو با ایپنا:

شهید رضا واشنگ به جمع شهدای مدافع سلامت پیوست

روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر گفت: شهید رضا واشنگ از پرسنل داروخانه بیمارستان نفت ماهشهر بود که روز گذشته جان خود بر اثر بیماری کرونا از دست داد.

بغلانی روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر در گفتگو با خبرنگار ایپنا(خبرگزاری پتروشیمی ایران) در خصوص در گذشت رضا واشنگ از پرسنل داروخانه بیمارستان نفت ماهشهر بیان کرد:شهید رضاواشنگ از پرسنل داروخانه بیمارستان نفت ماهشهر بود که روز گذشته جان خود بر اثر بیماری کرونا از دست داد.

وی افزود: مدت بیماری وی بسیار کوتاه بود و متاسفانه ظرف چند روز کرونا این همکار عزیز را از پای درآورد و وی به سایر شهدای مدافع سلامت پیوست که این ضایعه بزرگ را به خانواده و کادر بهداشت و درمان تسلیت می گوییم و امیداواریم این روزهای تلخ که همراه با از بین رفتن همکاران عزیزامان در کادر درمانی است به زودی به پایان برسد.

روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر تصریح کرد: شهید رضا واشنگ اولین شهید مدافع سلامت شهرستان بندر ماهشهر بود که شهادت این مدافع سلامت غم بزرگی بر دل پرسنل و خانواده وی برجای گذاشت و نام او را تا ابد جاودانه کرد.

بغلانی اظهار کرد: از مردم میخواهیم تا با حفظ پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک از پیشرفت بیشتر این بیماری جلوگیری کنند تا بیش از این شاهد از دست رفتم پرسنل های بیمارستانی در کل کشور نباشیم.

https://ipna.news/151047کپی شد!