چرا می‌گویند شرکت فجر انرژی حافظ محیط زیست است؟

بهمن ماه سال گذشته مدیر کل حافظت از محیط زیست استان خوزستان در جریان بازدید از شرکت فجر انرژی خلیج فارس فعالیت این شرکت را در راستای حفاظت از محیط زیست دانست؛ اما چرا مدیر کل محیط زیست استان، این شرکت را حافظ محیط زیست خواند؟

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ بهمن ماه سال گذشته مدیر کل حافظت از محیط زیست استان خوزستان در جریان بازدید از شرکت فجر انرژی خلیج فارس فعالیت این شرکت را در راستای حفاظت از محیط زیست دانست؛ اما چرا مدیر کل محیط زیست استان، این شرکت را حافظ محیط زیست خواند؟

شرکت فجر انرژی خلیج فارس قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است که وظیفه تامین و تولید انرژی و سرویس‌های حیاتی شرکت‌های منطقه را برعهده دارد؛ در واحدهای این شرکت انرژی‌های پاک به دور از آلایندگی زیست محیطی تولید و در اختیار شرکت‌های منطقه قرار می‌گیرید.

واحد نیروگاه این شرکت کلیه استاندارهای زیست محیطی را پوشش داده و آلایندگی آن خیلی کمتر از میزان تعیین شده در شیوه نامه سازمان حفاظت از محیط زیست است؛ واحد هوا این شرکت نیز  با محیط زیست کاملا سازگار‌ بوده است. یکی دیگر از مهمترین واحدهای این شرکت که در حفاظت از محیط زیست منطقه نقش موثری دارد واحد تصفیه پسآب شرکت فجر انرژی خلیج فارس بوده است.

این واحد شامل دو تصفیه خانه بوده که پسآب‌های صنعتی و بهداشتی شرکت‌های منطقه را دریافت، تصفیه و از ورود پسآب های خارج از محدوده استاندار های ذکر شده به خوریات ارزش مند منطقه جلوگیری کرده و قسمتی از آن را برای مصارف فضای سبز منطقه ارسال می‌کند؛ در واقع این واحد مانند سدی قدرتمند در برابر ورود پسآب آلوده به محیط زیست منطقه عمل می کند.

از دیگر واحدهای شرکت فجر انرژی خلیج فارس واحد آب آن است؛ این واحد آب ورودی از رودخانه کارون را پس از تصفیه به شرکت‌های منطقه ارسال می‌کند؛ نکته مهم این واحد در خصوص حفظ محیط زیست و منابع آبی است؛ صرفه جویی در منابع آبی یکی از اولویت‌های فجر بوده که با استفاده از فرآیندهای پیشرفته از هدر رفت آب جلوگیری می‌شود. در این واحد هدر رفت آب به حداقل ممکن رسیده و سیاست‌های مدیریتی فجر به گونه‌ای است که این حداقل‌ها نیز به صفر و حداکثر آب وارده مورد استفاده قرار گیرید.

در کنار همه این فرآیند‌ها و واحد‌ها که حافظ محیط زیست و نگهبان آن در شرکت فجر هستند فضای سبز این شرکت نیز یکی دیگر از نقاط قوت شرکت فجر به شمار می‌رود که با توجه به تنوع گونه‌های گیاهی موجود در فضای سبز این شرکت و گستردگی آن به عنوان یک ضرورت در این شرکت شناخته شده‌ است.

در شرکت فجر انرژی خلیج فارس بیش از ۴۱ هزار متر مربع فضای سبز وجود داشته که هر ساله این فضا در حال افزایش بوده است؛ در این فضای سبز بیش از ۳۲ گونه درخت و درختچه، ۲۰ گونه گیاه فصلی و ۱۰ گونه گیاه آپارتمانی وجود دارد که بر اساس سازگاری با آب و هوای گرم و مرطوب وزمین شوره‌زار منطقه و متناسب با معماری محیطی و طراحی فضا انتخاب شده‌اند. از این فضای سبز محصولات زیادی برداشت می‌شود به طوریکه سال گذشته از نخل‎‌های فضای سبز این شرکت چندین تن خرما برداشت شده و در میان کارکنان این شرکت توزیع شده است.

۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۸

|

https://ipna.news/151041کپی شد!