کارگران معترض امروز مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند

کارکنان نفت به عدم اجرای قانون ماده ده به نشانه اعتراض در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند.

در پی عدم اجرای قانون ماده ده، کارکنان نفتی اعتراض گسترده خود را به مقابل این وزارت کشانده و با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنواین مختلف از جمله، جایی که قانون اجرا نشود ظلم آغاز می شود، دست به اعتراض زدند.

قانون ماده ده در خصوص ازدیاد برداشت از میادین نفتی مشترک و همچنین با هدف ایجاد انگیزه و نگهداشت نیروی انسانی متخصص تصویب شده است.
وزارت نفت از آئین‌نامه اشاره شده بند مربوط به ترمیم پایه‌های حقوق که مهمترین و امیدوار کننده‌ترین بخش قانون بود را تاکنون اجرا نکرده است.

این موضوع صدای اعتراض کارکنان نفت را بلند کرده، به صورتی که پس از نامه نگاری ها و بی جواب ماندن پیگیری ها امروز اعتراض خود را مقابل ساختمان این نهاد انجام داده اند.

مسئولین ارشد نفتی تا کنون هیچگونه واکنشی نسبت به این تجمع نداشته اند.

https://ipna.news/151018کپی شد!