پتروشیمی لردگان در نیمه اول امسال به بهره برداری کامل خواهد رسید

فاز دوم پتروشیمی لردگان در مدار تولید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛محسن محمودی گفت: فاز دوم پتروشیمی لردگان در مدار تولید قرار گرفت و با راه اندازی این فاز سالیانه ۶۷۰ هزار تن آمونیاک تولید می شود که مواد اولیه برای تولید اوره خواهد بود.

وی ادامه داد: با راه اندازی فاز دوم روزانه سه هزار و ۲۵۰ تن اوره روانه بازار خواهد شد.

به گفته وی این پتروشیمی ۲۷ میلیون نفر ساعت بدون حادثه منجر به فوت در ساخت و ساز و بهره برداری به دست آورده است.

مدیرعامل پتروشیمی لردگان افزود: پتروشیمی لردگان به عنوان بزرگترین پتروشیمی اوره آمونیاک غرب کشور در نیمه اول امسال به بهره برداری کامل خواهد رسید.

https://ipna.news/150993کپی شد!