ارزش بازار “فارس” ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۳۰۰ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال به یک هزار و ۶۱۶ بیلیون و ۱۳۶ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سرمایه ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک هزار و ۳۱۵ بیلیون و ۸۴۴ میلیارد و ۹۶۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش ۲ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال به ۵۲ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با افزایش ۳۰۰ هزار و ۲۹۱میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال معادل یک هزار و ۶۱۶ بیلیون و ۱۳۶ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال محاسبه شد.

فارس” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۴ هزار و ۳۰۹ میلیارد و ۳۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۲۱۱ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۴ هزار و ۹۷ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال زیان کسب کرد .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی دوره یک ماهه منتهی به خرداد ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۸۲۶ میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال خریداری کرد

https://ipna.news/150991کپی شد!