برگزاری سمینار آشنایی با طب آزمایشگاهی(ویژه پزشکان) در بیمارستان توحید جم

سمینار آشنایی با طب آزمایشگاهی ویژه پزشکان بیمارستان توحید جم توسط حمید حسینی نژاد متخصص آسیب شناسی در سالن کنفرانس بیمارستان توحید جم برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛این سمینار با رعایت فاصله اجتماعی مطالبی در حوزه های (علت های عدم تطابق پاسخ های آزمایشات با شرایط بیماران ،خطاهای پیش آنالیز،آنالیز،پساآنالیز و همچنین چگونگی به کارگیری آزمایشات غربالگری و تفسیر نتایج آزمایشات با توجه به شرایط بالینی بیماران) توسط دکتر حسینی نژاد ارائه شد.

شایان ذکر است این سمینار جهت گروه دوم پزشکان در تاریخ ۲۵ تیرسال جاری نیز برگزار خواهد شد.

https://ipna.news/150960کپی شد!