حمل و توزیع کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان در خرداد ماه سال جاری

مهندس محسن نظام دوست، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛مهندس محسن نظام دوست، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، از حمل و توزیع کود اوره مورد نیاز کشاورزان استان های تحت پوشش این مدیریت از مبداء پتروشیمی خراسان در خرداد ماه سال جاری به مقدار ۷ هزار و ۸۷۷ تن، خبر داد.

https://ipna.news/150819کپی شد!