تخصیص کود اوره به البرز از مبداء پتروشیمی کرمانشاه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تخصیص ۳۰۰ تن کود اوره به استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان بر اساس سهمیه سال ۱۳۹۹ میزان۳۰۰ تن کود اوره از تولیدات پتروشیمی کرمانشاه به مقصد اسـتان البرز تخصـیص یافت.

https://ipna.news/150806کپی شد!