پیاده سازی نظام مدیریت تکنولوژی در پتروشیمی نوری

در طول سالیان گذشته به تدریج تکنولوژی به معنای دانش فنی و نحوه انجام کارها به یکی از کلیدی ترین ابعاد موفقیت در صنعت پتروشیمی تبدیل شده است. بررسی اقتصادی صنعت پتروشیمی نشان از آن دارد که استفاده از تکنولوژی های کارامد، مناسب و به روز موجب خواهد شد تا ضمن کاهش هزینه های عملیاتی، استمرار تولید و دستیابی به شاخص های کیفی مورد نظر برای محصولات، کسب و کارها ظرفیت های نوآوری و توسعه ای بیشتری نیز بدست آوردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ حسین پارسا رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی نوری در اینباره گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸ ما در پتروشیمی نوری برآن شدیم تا بتوانیم بر اساس مجموعه ای از فرایندها، منطق و رویه های مناسب برای مدیریت تکنولوژی و نوآوری را طراحی و پیاده سازی نماییم.

ایشان در ادامه افزود: بر این اساس واحد پژوهش و فناوری، بعد از بررسی های مقدماتی و همه جانبه در این خصوص، با همکاری یک از دانشگاهها معتبر کشور، پروژه استقرار نظام مدیریت تکنولوژی را تعریف و آغاز نمودیم.

حسین پارسا خاطر نشان کرد: شرکت پتروشیمی نوری به عنوان اولین شرکت در سطح پتروشیمی های کشور، توانست نظام مدیریت تکنولوژی را پیاده نموده و به موجب این نظام، تکنولوژی های کلیدی شرکت، در قالب دسته بندی فرایندها، کاتالیست و مواد شیمیایی، تجهیزات ثابت، تجهیزات دوار و فناوری های پشتیبان و کنترل شناسایی شدند که بررسی ها و مطالعات شامل بررسی شرکت های تولید محصولات آروماتیک، تحلیل اختراعات، بررسی لایسنسورها و مواردی از این دست نشان از آن دارد که بخش مهمتر تکنولوژی ها در دسته ی فرایندها و کاتالیست ها قرار دارد که شکل دهنده رقابت فناورانه نیز هستند.

رئیس پژوهش و فناوری پتروشیمی نوری یادآور شد: در ادامه ی فرایند مدیریت تکنولوژی، توسط همکاران ما، رصد پیوسته کلیه تکنولوژی های کلیدی صورت گرفته و تغییرات فنی، مسائل کلیدی حل شده، چرخه عمر تکنولوژی ها و روند پیشرفت های لایسنسورها همگی بطور دقیق مطالعه مورد قرار گرفته اند.

بر این اساس با استفاده از نتایج رصد و پایش تکنولوژی های کلیدی و طبق ارزیابی شرایط موجود پتروشیمی نوری، شکاف های تکنولوژیک و برنامه های ارتقای فنی همگی شناسایی شده و مسیر توسعه ی تکنولوژیک این مجموعه، همچون ارتباطات با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان مشخص و RFP اولیه هرکدام تدوین گردیده است.

ایشان با اشاره به ابعاد دیگری از طراحی و استقرار نظام مدیریت تکنولوژی و نوآوری، تاکید داشتند: این نظام مدیریتی نوین، ضمن افزایش نرخ مشارکت کارکنان در ارائه ایده های نوآورانه، موجب نگاه سیستمی به توسعه سبد محصولات، ارتقای سطح تکنولوژیک، به روز نمودن کاتالیستهای مورد استفاده و استفاده از نوآوری هایی همچون دیجیتالی شدن صنعت پتروشیمی خواهد شد.

در پایان گفتنی است که: با توجه به برنامه های راهبردی مورد نظر مجموعه، انتظار می رود با ایجاد زیرساخت یادگیری تکنولوژیک برای سازمان یادگیرنده و محافظت از تکنولوژی، تا حد مطلوبی برای مدیریت دارایی های شرکت در بلندمدت اثربخش واقع گردد.

https://ipna.news/150719کپی شد!