شرکت پتروشیمی پارس به هر سهم ۶۸۰۷ ریال اختصاص داد

شرکت پتروشیمی پارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۶ هزار و ۸۰۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۹ هزار و ۸۳۰ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۳۱ درصدی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت پتروشیمی پارس با سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی پارس در دوره یاد شده، مبلغ ۴۰ هزار و ۸۴۰ میلیارد ۴۳۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶ هزار و ۸۰۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۳۱ درصدی برخوردار است.

“پارس” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵۸ هزار و ۹۷۷ میلیارد و ۶۳۸ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۹ هزار و ۸۳۰ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، شرکت پتروشیمی پارس در برآورد خود از نرخ فروش محصولات در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرده است: با توجه به رابطه مستقیم و معنادار قیمت فروش محصولات با قیمت نفت، قیمت فروش محصولات برای سال ۹۹بر اساس قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه کل کشور توسط واحد برنامه ریزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعیین و در بودجه لحاظ شده است.

همچنین برآورد “پارس” از نرخ خرید مواد اولیه در دوره یاد شده، به شرح زیر است:

مقدار و ارزش خوراک مورد نیاز شرکت بر اساس قراردادهای موجود و مفروضات بودجه (نرخ ارز ۱۵۵ هزارریال)محاسبه و در بودجه سال ۱۳۹۹ منظور شده است.

شرکت پتروشیمی پارس در برآورد خود از تغییرات عوامل بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه قید شده، عبارت است از: رفتار عوامل بهای تمام شده در بخش مواد دستمزد و سربار همانند رفتار این نوع هزینه ها در سال ۱۳۹۸ است و پیش بینی می شود تغییرات چندانی در جهت افزایش یا کاهش نداشته باشد.

https://ipna.news/150706کپی شد!