امضای تفاهم‌نامه بومی‌سازی دانش فنی و تولید تجاری کاتالیست‌ها و جاذب‌های مصرفی پتروشیمی کارون

تفاهم‌نامه بومی‌سازی دانش فنی و تولید تجاری کاتالیست‌ها و جاذب‌های مصرفی پتروشیمی کارون به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛تفاهم‌نامه بومی‌سازی دانش فنی و تولید تجاری کاتالیست‌ها و جاذب‌های مصرفی پتروشیمی کارون به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در زمینه همکاری بین پتروشیمی کارون و شرکت دانش‌بنیان گسترش کاتالیست ایرانیان برای تقویت و حمایت ازبومی‌سازی دانش فنی و تولید تجاری کاتالیست‌ها و جاذب‌های مصرفی پتروشیمی کارون و همچنین ترسیم افق‌های همکاری بلند مدت اتی امضاء شد.

https://ipna.news/150679کپی شد!