تشکیل کارگروه استخدام، گامی مهم در مدیریت اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد

کارگروه استخدام متولی نظارت بر روند استخدامها در‌شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، روز گذشته نماینده مردم در‌ مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در دفتر مدیرعامل این سازمان، پیگیر مهمترین مطالبات حوزه انتخابیه شد.
وضعیت اشتغال، یکی از محورهای مورد بررسی بود که طی این نشست مقرر شد جهت ساماندهی وضعیت اشتغال و جذب و بکارگیری نیروها در شرکت ها و مجتمع های تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی کارگروهی با عنوان “کارگروه استخدام” تشکیل شود.
دفتر نماینده مردم در‌مجلس شورای اسلامی، نماینده فرمانداری شهرستان بندرماهشهر، نماینده حراست ارشد منطقه و رئیس اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از اعضای این کارگروه خواهند بود.
این کارگروه موظف است تا بر نحوه استخدام و بکارگیری نیروها در شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، کنترل و پایش مستمر داشته باشد.
مقرر شد این کارگروه، تمامی امور مربوط به اشتغال را پیگیری کرده و در خواست ها و اقدامات لازم درون همین کمیته مدیریت شود. ضمنا هر ۳ ماه یکبار گزارش کامل عملکرد خود را به مدیران شهرستان و مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ارائه نماید.

https://ipna.news/150593کپی شد!