نصب استریپر ۲۹۰ تنی در طرح پتروشیمی مسجد سلیمان

عملیات نصب استریپر به وزن ۲۹۰ تن در طرح پتروشیمی مسجد سلیمان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ یکی از مهمترین عملیات اجرایی ساخت و نصب پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، عملیات نصب تجهیزات فوق سنگین است.  نیرو‌های متخصص شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان با رعایت نکات ایمنی و اجرای استانداردهای بین المللی  عملیات Lifting تاکنون بیش از ۸۰۰ تجهیز سنگین و فوق‌سنگین را بدون هیچ گونه شبه حادثه‌ای نصب کرده اند.

روند  Lifting Plan پتروشیمی‌مسجدسلیمان به صورت سیستماتیک، ارزیابی فاکتورهای مهم درفرایند باربرداری و در محل باربرداری شامل انتخاب تجهیزات مناسب برای عملیات Lift، تعیین نفرات مختلف مرتبط با فرایند از ابتدا تا انتها و شرح وظایف هریک را توصیف می کند که هم برای لیفتهای روتین و ساده و هم برای لیفتهای غیر روتین و سنگین کاربرد دارد.

بر اساس این گزارش ، در انجام یک Lift مشخص به منظور این که فرآیند باربرداری بدون هیچ مخاطره ای انجام پذیرد، ابتدا باید پارامترهای تعیین کننده مشخص گردند و لازمه  این کار، بازرسی اصولی ازسوی تیم HSE و همچنین دید عمیق از تمامی زوایای کار می باشد، در همین راستا lifting plan پتروشیمی مسجدسلیمان با حساسیت‌های بسیار بالا تدوین و تأیید شد./نیپنا

https://ipna.news/150585کپی شد!