کاهش ٣٨درصدی فروش در پتروشیمی اصفهان

میزان فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی اصفهان در اردیبهشت ماه امسال ۵۵.٩میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین ماه، افت ٣٨درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ میزان فروش ماهیانه شرکت پتروشیمی اصفهان در اردیبهشت ماه امسال ۵۵.٩میلیارد تومان بوده است که نسبت به فروردین ماه، افت ٣٨درصدی را نشان می دهد.

در میان گزارش های عملکرد منتشر شده بر روی کدال در روز جاری، اطلاعیه شرکت پتروشیمی اصفهان نیز به چشم می‌خورد.

مطابق با گزارش منتشر عملکرد ماهیانه منتشر شده، شرکت پتروشیمی اصفهان در اردیبهشت ماه مجموعا ۵۵.٩ میلیارد تومان فروش محصول داشته که این عدد نسبت به ماه فروردین، افت ٣٨ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین شصفها در اردیبهشت ماه سال جاری، ۵٩ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل محصول فروخته است.

البته فروش داخلی شرکت در ماه اردیبهشت ۴۵.١ میلیارد تومان بوده بوده که ٣٨ درصد نسبت به ماه قبل کمتر است و به نظر می رسد دلیل آن کاهش نرخ فروش نسبت به فروردین باشد.

اما فروش صادراتی شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری افت بیشتری را تجربه کرده و به رقم ١٠.٨ میلیارد تومان کاهش یافته که نسبت به فروردین ماه ۵۵ درصد کاهش  یافته است.

اما در مجموع شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه جاری ١۴٨ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت فروش تولیدات شرکت در مدت مشابه سال قبل کاهش  ٢٠ درصدی را نشان می دهد.

https://ipna.news/150566کپی شد!