صرفه جویی شرکت فجر انرژی خلیج فارس با راه‌اندازی واحد بازیافت اسمز معکوس در برداشت آب خام از کارون

شرڪت فجر انرژی خلیج فارس توانست با اجرای ڪامل طرح بازیافت اسمز معڪوس در واحد تصفیه آب تا نیمه اول سال ۹۸ از دورریز بیش از ۲۳ میلیون متر مڪعب آب جلوگیری ڪرده و بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال صرفه جویی ڪند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ آب ماده ای حیاتی در زندگی بشر است ڪه یڪی از مهمترین ماده‌های حیاتی صنعت پتروشیمی نیز به شمار می‎‌رود. شرڪت فجر انرژی خلیج فارس با تولید آب‌های صنعتی، نیاز منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به این ماده حیاتی را مرتفع می ڪند.

این شرڪت محصولاتی شامل آب بدون املاح، آبِ اسمزِ معڪوس، آب آتشنشانی، آبِ سرویس و آب بهداشتی را تولید می‌ڪند. برای تولید این محصولات، به حجم عظیمی از منابع آبی نیاز است ڪه این منابع از رودخانه ڪارون و توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی تامین می شود.

بر اساس طراحی‌های اولیه واحد تصفیه آب، می‌بایست ۲۵ درصد از آب دریافتی دور ریز شود اما با توجه به اهمیت بازیابی این منبع حیاتی از دیدگاه اقتصادی، محیط زیستی، مسئولیت اجتماعی و فرهنگی، مدیران و مهندسان فجر سیستمی طراحی ڪردند تا بیش از ۷۸ درصد از آب دورریز را مجددا به چرخه تولید برگردانند.

حفظِ منابعِ محدودِ آبِ شیرین، احیای محیط زیست، حفظ میراث طبیعی برای نسل‌های آینده و نگاه مبتڪرانه در صنعت پتروشیمی جزو مهمترین اهداف اجرای طرح بازیافت دورریزِ اسمزِ معڪوس در شرڪت فجر انرژی خلیج فارس است.

آبِ دورریزِ توسط واحدِ اسمزِ معڪوسِ ناحیه ی یڪ و دو، در یڪ مخزن جمع آوری و مشترڪ سازی شده ڪه در فاز اول این واحد ڪه شامل دو بلوڪ  A و B است آب دورریز با ظرفیت ۱۱۳۲ متر مڪعب در ساعت بازیابی می شود.

اما این امڪان نیز وجود داشت ڪه حجم بیشتری از آب دورریز به چرخه تولید برگردد از این رو مدیران و مهندسان فجر برای اجرای بلوڪهای C و D همزمان با پیگیری تلاشهای لازم در سایت و اقدامات فراسازمانی، جلسات متعددی برای مدیریت فرآیند، آماده سازی، اجرا و راه اندازی دو بلوڪ جدید برگزار ڪردند.

پس از تلاشهای دلسوزانه و شبانه روزی، بلوڪ‌های C وD در تابستان ۱۳۹۸ آماده بهره برداری شده و ظرفیت بازیابی آب به ۲۲۶۴ متر مڪعب در ساعت رسید.

ارزش اجرای این طرح هنگامی  مشخص شد ڪه باید بدانیم مجموعه  فجر انرژی خلیج فارس  موانعی مانند شرایط سخت تجارت بین المللی در تامین ڪالاهای مورد نیاز پروژه را با پشتڪار و عزم جدی از پیش روی برداشته و اهداف برنامه ریزی شده را در زمان مناسب محقق ساخته است.

پیش از طراحی این سیستم ظرفیت دریافت آب خام از رودخانه ڪارون ۱۵ هزار متر مڪعب بر ساعت بوده ڪه بنا به نیاز منطقه و در سرویس قرار داشتنِ واحدهای تصفیه آب، ۱۰ میلیون متر مڪعب در سال ( طبق معیارهای استاندارد) دورریز میشده است.

مقدار صرفه جویی آب خام از طرحِ دورریزِ اسمزِ معڪوس در سال ۹۵ بیش از ۵ میلیون متر مڪعب، در سال ۹۸ بیش از ۶.۵ میلیون متر مڪعب، در سال ۹۷ بیش از ۷ میلیون متر مڪعب و در شش ماهه نخست سال ۹۸ نیز بیش از ۵ میلیون متر مڪعب آب بوده است.

با اجرای ڪامل این طرح تا تابستان ۹۸  بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال در مصرف آب خام صرفه جویی شده است.

https://ipna.news/150556کپی شد!