انجام اورهال در برخی شرکت های پتروشیمی در شرایط قرمز کرونایی نگران کننده است

باوجود گسترش دامنه شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان و وضعیت قرمز این استان و تاکید فراوان همگان بر رعایت پروتکل های بهداشتی، خبرهای نگران کننده ای از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گوش می رسد.

یکی از پتروشیمی با به کارگیری صدها تن کارگر اورهالی، برنامه تعمیرات اساسی خود را در حالی آغاز کرده و پیش می برد که ماهیت کار در اورهال با اصول مصرح فاصله گذاری اجتماعی کاملا در تضاد است.

خطر انتقال بیماری از ترانسپورت کارگران به شرکت، تا ازدحام لحظه ورود به کارخانه و شلوغی بیش از حد ثبت ساعت و اسکان کانکسی کارگران، تا تقسیم بندی گروهی کار و فعالیت در واحد، چیزی نیست که بتوان برآن چشم پوشید.

به مجموعه خطرات یاد شده، ۱۲ ساعت کار کردن کارکنان اعم از پرسنل نوبتکار و روزکار بدون منظور کردن رست، برخلاف ابلاغ استانداری و سازمان منطقه ویژه اقتصادی را هم باید افزود.

به هر حال در این وانفسا، ویروس مرموز کرونا این اجازه را می یابد از کارکنان به کارخانه و بالعکس از کارخانه به منازل و خانواده ها منتقل شود و وضعیت خطرناکی را رقم بزند، این نگرانی در پیامهای خانواده های کارکنان به ایپنا مشهود است.

باید دید در شرایطی که رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر از شیوع گسترده ویروس کرونا در شهرستان و تکمیل شدن ظرفیت بستری بیمارستانها ابراز نگرانی شدید کرده و قرنطینه خانگی را در دستور کار قرار داده است، چگونه این شرکت به خود اجازه داده شرایط تجمع افراد و شیوع بیماری را فراهم آورد؟

https://ipna.news/150531کپی شد!