برگزاری دوازدهیمن جلسه شورای فرهنگ سازمانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

دوازدهمین جلسه شورای فرهنگ سازمانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس صبح امروز با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در این جلسه با استفاده از نتایج میدانی به دست آمده و محتوای گفت‌وگوهای در جلسات  پیشین شورا، تصمیم به تشکیل کارگروهی برای ارزیابی” فرهنگ سازمانی موجود” گرفته شد.

همچنین مقرر شد  اعضای شورا  ۸ ارزش سازمانی و ۸ ارزش اخلاقی را بررسی کرده و برای جلسه بعدی شورا به پیشنهاد بگذارند تا با روش مشخص، ارزشهای سازمانی متناسب با فرهنگ فجر بازنگری شوند.

گفتنی است شورای فرهنگ سازمانی فجر از سال ۱۳۹۷ تشکیل شده و برای بهبود فرهنگ سازمانی فجر تلاش می کند.

راهبردها و راهکارهای بهبود نگرش و رفتار مدیران و کارکنان جزو اهداف این شوراست

https://ipna.news/150508کپی شد!