سهام پتروشیمی تندگویان به کارگران پیمانکار این شرکت تخصیص یافت

مدیران ارشد پتروشیمی تندگویان جهت رضایت کارکنان مجموعه اقدامات تاثیرگذار و پسندیده ای از جمله واگذاری سهام این پتروشیمی به تمام کارکنان را اجرا کرده اند.

پتروشیمی شهید تندگویان از مجموعه های بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر می باشد، که هدف خود را رفاه کارکنان و افزایش رضایتمندی آنان قرار داده است.

با عرضه سهام پتروشیمی تندگویان در پایان سال ۹۸ با نام شگویا، تمام کارکنان این‌مجموعه اعم از قرارد رسمی، معین، موقت، پیمانکاری با حداقل تعداد ۵۶۹۷۰ واحد سهم معادل ۲۵ میلیون تومان، سهام‌دار این پتروشیمی شده اند.

جلالی نماینده کارگری پتروشیمی تندگویان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری ایپنا عنوان کرد: با واگذاری سهام و سایر اقدامات مثبت مدیریت در دو سال گذشته، شاهد کاهش بسیار زیاد میزان شکایت های کارگری و افزایش چشمگیر رضایتمندی بین تمام کارکنان این واحد پتروشیمی می باشیم.

وی افزود: در حال حاضر تمام کارکنان حتی نیروهای پیمانکار، خود را سهام دار پتروشیمی می دانند و این موضوع به وضوح در عملکرد مجموعه قابل مشاهده است. سود دهی ۳۵ درصدی سال گذشته را می توان دلیل محکمی بر ادعای افزایش رضایت کارکنان برابر با افزایش تولید و سوددهی دانست.

جلالی در ادامه گفت: تفکرات مهندس قاسمی شهری مدیرعامل این پتروشیمی برقراری توازن بر اساس قانون، بین تمام نیروها می باشد که در این امر مهم بسیار موفق عمل کرده و رضایت حداکثری کارکنان از مدیریت را در پی داشته است.

لازم به ذکر است مهندس قاسمی شهری در جهت توازن بین نیروها علاوه بر تخصیص پاداش های متفاوت بین تمام‌ کارکنان، با از بین بردن محدودیت های استفاده از امکان ورزشی، فعالیت های آموزشی و حتی استفاده از بیمه تکمیلی برای نیروهای پیمانکار از ابتدای امسال، گام بلندی برای رضایت و رفاه کارکنان پتروشیمی تندگویان برداشته است.

https://ipna.news/150498کپی شد!