مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی فارابی برگزار شد

مجمع عمومی عادی این شرکت بمنظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ، با حضور صاحبان سهام و با رعایت الزامات ابلاغی ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا، به ریاست رضا توکلی، در حضور نمایندگان سهامدار حقوقی، ناظرین و نماینده سازمان بورس به صورت حضوری محدود و آنلاین از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹برگزار شد.

به گزارش پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در این مجمع پس از ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مالی ۱۳۹۸ ، توسط مدیرعامل شرکت پتروشیمی فارابی و قرائت گزارش حسابرس قانونی شرکت، مفاد دستور جلسه مورد رای گیری و تصویب قرار گرفت. مصوبات مجمع فارابی در انطباق با دستور کار این مجمع عبارتند از:بازرس قانونی شرکت در سال ۱۳۹۹ ، سازمان حسابرسی و نشریات رسمی شرکت جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های رسمی روزنامه اطلاعات تعیین و به تصویب مجمع رسید. سایر بندهای دستور جلسه مطابق رای اکثریت صاحبان سهام حاضر در مجمع مورد تصمیم گیری و تصویب مجمع عمومی عادی شرکت پتروشیمی فارابی در سال ۱۳۹۸ قرار گرفت.

با توجه به روند رکود فعالیت های شرکت پتروشیمی فارابی در ادوار گذشته، محمود فخرائی مدیرعامل پتروشیمی فارابی ، خبر از رویدادهای بسیار مثبت در آینده نزدیک داد و خروج از روند رکورد فعلی در پایان سال را نوید داد. وی اضافه کرد با بررسی صورت های مالی ۲‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ و امید به تداوم شرایط موجود در طول سال ، انتظار است شرکت فارابی در پایان سال جاری به سود قابل ملاحظه ای در مقایسه با زیان های سال های اخیر برسد. به گفته او شرایط موجود در ۲ ماه اخیر تمام ظرفیت فارابی نیست و با مساعدت های انجام شده از سوی سهامداران اصلی شرکت (پتروشیمی فن آوران و امیرکبیر) امید بهبود بیشتری وجود دارد.

https://ipna.news/150491کپی شد!