افزایش ۱۰۷ هزار تنی ظرفیت تولید پتروشیمی با همت هلدینگ خلیج فارس

۴ طرح پتروشیمی با سرمایه‌گذاری ۱۰۳ میلیون دلاری در کشور اجرایی می شود و با اجرای این ۴ طرح، ۱۰۷ هزار تن به ظرفیت تولید پتروشیمی ایران افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ رسول اشرف زاده، مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با اشاره به اینکه منابع ارزی و ریالی اجرای این طرح ها تامین شده، ادامه داد: این طرح ها در مناطق کمتر توسعه یافته اجرا می شود و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.

به گفته اشرف زاده، این ۴ طرح شامل طرح تولید متیل آمین در سنقر، طرح تولید سود پرک در ماهشهر، تولید کریستال ملامین در لردگان و طرح تولید پلی آلومینیوم کلراید در ارومیه خواهد بود.

وی هدف از اجرای ۴ طرح پتروشیمی را تکمیل زنجیره ارزش عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح ها از خام فروشی جلوگیری کرده و توسعه صنایع تکمیلی را به دنبال خواهد داشت.

اشرف زاده تاکید کرد: از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح ها، جلوگیری از واردات برخی محصولات پتروشیمیایی و شیمیایی، اشتغال آفرینی پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و توسعه مححصولات متنوع و استراتژیک است.

وی گفت: طرح تولید متیل آمین سنقر با ظرفیت ۲۲.۵ هزار تن در سال و سرمایه گذاری ۴۰ میلیون دلاری اجرا می شود.

مدیرعامل پترول ظرفیت طرح تولید سود پرک در ماهشهر را ۴۵ هزار تن در سال دانست و ادامه داد: سرمایه گذاری در این طرح ۱۰ میلیون دلار خواهد بود.

به گفته اشرف زاده، طرح تولید کریستال ملامین در لردگان نیز با سرمایه گذاری ۴۱.۵ میلیون دلاری، ۲۰ هزار تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور می افزاید.

وی گفت: همچنین با اجرای طرح تولید پلی آلومینیوم کلراید در ارومیه و سرمایه گذاری ۱۱ میلیون دلاری، ۲۰ هزار تن دیگر به ظرفیت تولید پتروشیمی اضافه خواهد شد.

مدیر عامل پترول اضافه کرد: مجموع سرمایه گذاری در این ف طرح ۱۰۳ میلیون دلار است که افزایش ۱۰۷هزار تنی ظرفیت تولید پتروشیمی کشور را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: امسال نیز سه طرح پتروشیمی به بهره برداری می رسد که شامل الفین ایلام، پتروشیمی لردگان و سولفات پتاسیم ارومیه است که با بهره برداری از آن ۲.۲ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی افزوده خواهد شد.

 

https://ipna.news/150374کپی شد!
منبع