آگهی مزایده شرکت فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛فراخوان عمومیفروش ۴۳۴ عدد ممبران های خیس و مستعمل بلوک L شرکت فجر انرژی خلیج فارس ، برای‌ کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت‌ زیر مراجعه کنید.

http://www.fajrco.com/fa/tender/112

 

https://ipna.news/150360کپی شد!