ایجاد زمینه برای تولید ثروت و افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان، یکی از ماموریت های مهم پژوهش وفناوری یک سازمان است

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: ماموریت اصلی پژوهش و فناوری علاوه بر ایحاد بستر تولید ثروت، افزایش رضایتمندی ذینفعان کلیدی و تسهیل فرآیندها، ارایه راهکارها برای حرکت در مسیر تحقق توسعه پایدار است.

به گزارش ایپنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس ؛ ایرج خرمدل مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نشست گزارش دهی مدیریت پژوهش و فناوری این سازمان با اشاره به جایگاه پژوهش و فناوری در سازمان‌ها و شرکت‌ها گفت: اشرافیت کامل نسبت به ماموریت و چشم اندازهای سازمانی و نقش پژوهش در ارایه راهکار متناسب با افق های ترسیم شده در برنامه ریزی های فصلی و سالانه یکی از مهمترین وظایف پژوهش و فناوری است که لازم است بر اساس این معیارها شاخص هایی تعریف و متناسب با آن هدفگذاری، برنامه ریزی و اجرا و نتایج و اثربخشی انها پایش شود.

خرمدل مطالعه زمینه هایی که باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها میگردد را از دیگر ماموریت های پژوهش و فناوری عنوان و تاکید کرد: پایش عملکرد سازمانی، شناسایی موانع پیشرفت و ارایه راهکارهای علمی متناسب با آن، باید به صورت منظم و پیوسته انجام و گزارش آن به مدیریت ارشد سازمان و ذینفعان ارایه شود.

وی با تاکید بر ایجاد بانک اطلاعاتی فعالیت‌ها و پروژه‌های پژوهشی در منطقه ویژه‌ پارس، افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه های پژوهشی شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه پارس را معم برشمرد تا از فعالیت‌های پژوهشی مشترک و تکراری جلوگیری شود و از سوی دیگر سبب ایجاد یکپارچگی بیشتر بین شرکت‌ها و در نتیجه افزایش بهره‌وری‌ می‌شود.
َ
وی با تاکید برتشکیل “مدیریت دانش” در سازمان منطقه ویژه پارس تصریح کرد: بهره مندی از دانش و تجارب علمی جدید کارکنان و همچنین مراکز تحقیق و توسعه شرکت های مستقر در منطقه می تواند یاری دهنده ما در تحقق سند چشم انداز منطقه و اهداف توسعه ای باشد.

?مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس از پیگیری برای تشکیل “مرکز رشد ” در منطقه ویژه پارس خبر داد. ایشان در ادامه گفتند که واردات برخی از محصولات نهایی برای کشوربسیار پر هزینه است در صورتی که مواد اولیه تولید آن محصول در کشور وجود دارد بنابراین ما می توانیم از ظرفیت های موجود در بخش سرمایه گذاری و شرکت های دانش بنیان کشور برای تکمیل زنجیره تولید به‌ ویژه در صنایع پایین دستی منطقه که از مهمترین اهداف توسعه ای صنعت نفت است استفاده کنیم

https://ipna.news/150262کپی شد!