معارفه مدیرعامل جدید پتروشیمی خراسان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛روز پنج شنبه تاریخ ۹۹/۳/۸ مراسم معارفه مدیرعامل جدید پتروشیمی خراسان برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای هیئت مدیره پتروشیمی خراسان و تعدادی از مدیران و مسئولان برگزار گردید ، دکتر علیرضا بابازاده به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی خراسان منصوب گردید. همکاران مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی نیز در این مراسم حضور یافتند.

https://ipna.news/150224کپی شد!