افزایش تولید چند محصول مهم در پتروشیمی بندر امام

افزایش تولید اتیلن دی کلراید اکسی بیش از ۱۱۲ درصد برنامه تولید ، افزایش ۲۲ درصدی تولید واحد MTBE وافزایش ۱۱ درصدی تولید اتیلن دی کلراید از جمله دستاوردهای پتروشیمی بندر امام در سال ۹۸ است.

 به گزارش پتروشیمی ایران(ایپنا)؛مجمع شرکت های تابعه پتروشیمی بندرامام با تلاش کارکنان و بازرس قانونی و مدیریت های مختلف در شرایط کرونایی با رعایت تمامی الزامات بهداشتی در زمان مقرر  برگزار شد.

بر اساس این گزارش روز چهارشنبه هفتم خردادماه با وجود اوج گیری ویروس کرونا در استان خوزستان مجمع شرکت کیمیا از شرکتهای تابعه پتروشیمی بندرامام در زمان مقرر خود برگزار شد.

در سال رونق تولید پتروشیمی بندرامام موفق شد درزمینه تولید و HSE رکورد های  بسیار ارزشمندی را نسبت به سالهای گذشته با نام خود ثبت کند.کاهش ۴۵ درصدی شاخص تکرار پذیری حوادث در بخش HSE از جمله انهاست .

در  گزارش ارائه شده از عملکرد سال گذشته پتروشیمی کیمیا  در بخش تولید ، افزایش تولید اتیلن دی کلراید اکسی (EDC OXY)بیش از ۱۱۲ درصد برنامه تولید ، افزایش ۲۲ درصدی تولید واحد MTBE نسبت به سال گذشته ، افزایش ۱۱ درصدی اتیلن دی کلراید (EDC) نسبت به سال ۱۳۹۷  و همچنین افزایش ۵ درصدی تولید وینیل کلراید منومر (VCM) اشاره شد.

در ادامه مجمع گزارشی از عملکرد شرکت در بخش ساخت داخل ارائه شد که در این بخش پتروشیمی بندرامام موفق شد با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های انسانی و تجهیزاتی خود اقدامات گسترده ای مانند رفع اشکال نرم افزاری بخش PSA واحد MTBE وتولید هیدروژن خالص در این واحدو قطع وابستگی به واحد الفین ، استفاده از کاتالیست های داخلی در بخش اکسی واحد VC ، ساخت داخلی تیغه های مربوط به توربین ها ، تکمیل و نصب سیستم نشانگر گازهای خروجی بر روی دودکش کوره های احتراق واحدها از جمله دستاوردهای شرکت کیمیای بندرامام هستند.

همچنین در راستای تصمیمات و تکالیف مجمع بندرامام به منظور تجمیع شرکت های تابعه  ، تمامی قراردادهای جاری شرکت های تابعه به شرکت پتروشیمی بندرامام منتقل و در حال حاضر کلیه قراردادهای جدید  در شرکت اصلی منعقد می شود.

شایان ذکر است شرکت پتروشیمی بندرامام  دارای پنج شرکت تابعه فرآورش ، بسپاران ، کیمیا ، خوارزمی و آب نیرو است  که تمامی این شرکت ها مطابق تکلیف مجمع پتروشیمی بندرامام باانجام مراحل قانونی تجمیع شد

https://ipna.news/150189کپی شد!