اختصاص اعتبار۷۰۰ میلیون یوروی به پتروشیمی مهران

قاسم سلیمانی دشتکی اظهارکرد:تشکیل کنسرسیومی با مشارکت ۴ بانک عامل برای ساخت پتروشیمی مهران خبر داد و گفت؛ با حمایت صندوق توسعه ملی و کنسرسیومی با مشارکت چهار بانک ملی ملت سپه و پارسیان فاز اول پتروشیمی مهران در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، وی ادر ادامه با اشاره به این مهم که در فاز اول  ۷۰۰ میلیون یورو به پتروشیمی مهران اختصاص می یابد، اضافه کرد: در مجموع ۲٫۸ میلیارد یورو برای احداث پتروشیمی مهران در نظر گرفته شده است که قرار است منابع آن از محل کنسرسیوم بانکی محقق شود.

سلیمانی دشتکی در ادامه به اهمیت این پروژه مهم پرداخت و گفت: اجرای طرح پتروشی مهران تحول بزرگی را در منطقه ایجاد خواهد کرد و با عنایت به مرز ۴۲۰ کیلومتری مشترک ایران و عراق زمینه فروش و صادرات محصولات پتروشیمی به کشور عراق را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و ارزآوری کمترین مزیت اجرای پتروشی در شهر مرزی و گرمسیری مهران بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

 

https://ipna.news/150165کپی شد!