تعلیق نماد معاملاتی (پترول۱)

طبق اطلاعیه در کدال جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت گروه پتروشیمی س.ایرانیان (پترول۱) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تعلیق شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت گروه پتروشیمی س.ایرانیان (پترول۱) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تعلیق شد.

https://ipna.news/150147کپی شد!