‍ اخذ گزارش حسابرسی پتروشیمی غدیر با اظهار نظر مقبول برای عملکرد سال ۱۳۹۸

عملکرد درخشان پتروشیمی غدیر طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده و پیشنهاد ۹۰ درصدی تقسیم سود از طرف هیات مدیره شرکت به سهامدارانش نوید برگزاری مجمع بسیار عالی را داد.

پتروشیمی غدیر که یکی از جوانترین زیر مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، با ارائه صورتهای مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شامل افشای کافی، عدم محدودیت با اهمیت و یا اساسی دردامنه رسیدگی و برآورد منطقی آثار هرگونه ابهام اساسی موجود که می تواند اثری با اهمیت بر صورت های مالی داشته باشد موفق به اخذ گزارش مقبول برای عملکرد سال ۱۳۹۸ خود شد.

عملکرد اخذ گزارش حسابرسی شرکت برای مدیران بسیار حائز اهمیت می باشد. بدلیل آنکه این گزارش توسط اکثر ارگان های دولتی، دستگاه های مناقصه گذار، بانک ها از شرکت ها جهت بررسی عملکرد مالی شرکت دریافت می گردد.

عملکرد درخشان پتروشیمی غدیر طبق صورتهای مالی حسابرسی شده و پیشنهاد ۹۰ درصدی تقسیم سود از طرف هیات مدیره شرکت به سهامدارانش نوید برگزاری مجمع بسیار عالی را داد.

در حوزه تولید شاهد افزایش ۴۰۰۰  تنی میزان تولید در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ می باشد که این مهم با تکیه بر توان و تولید ملی و جهت گیری به سمت استفاده از شرکتهای دانش بنیان داخلی جهت تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی، محقق گردید در همین راستا شرکت پتروشمی غدیر به عنوان تنها نماینده شستا، شرکت برگزیده ملی در جشنواره حاتم  انتخاب شد .

در حوزه فروش نیز شاهد افزایش ۴۰۰۰ تنی فروش محصولات نسبت به سال ۹۷ می باشد که با افزایش نرخ فروش داخلی و صادراتی نسبت به سال قبل همراه بوده است.

پتروشیمی غدیر با حاشیه سود ناویژه ۲۷ درصد ، نسبت به سال قبل افزایش معناداری را نشان می دهد این درحالی است که همه نسبت های سال ۹۸ نسبت به سنوات قبل بهبود چشمگیری داشته است.

طبق صورتهای مالی، سال ۹۸ را به گونه ای به پایان رسیده که پشتوانه بسیار خوبی برای سال ۹۹ داشته باشد از جمله ذخیره بسیار مناسب مواد اولیه و خوراک برای تولید سال ۹۹ و موجودی مناسب محصول تولیدی که بیانگر این است که مدیریت شرکت با رویکرد بلند مدت و  تداوم سودآوری و حفظ منافع شرکت و سهامداران، برنامه ریزی افزایش تولید، حفظ بازار برای سال ۹۹ بوده است.

https://ipna.news/150118کپی شد!