مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی تعیین شد

سیدعلی نواب، مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛نواب از بهمن ماه سال گذشته پس از خروج مدیرعامل پیشین این شرکت از کشور، سرپرستی بازرگانی پتروشیمی را برعهده داشته است. به نظر می رسد تغییرات عمده ای در این شرکت آغاز شده و احتمالاً ادامه یابد. تغییر مدیریت در اسپک، احیاء و شروع فعالیت در حوزه بازرگانی داخلی و شروع مذاکرات با هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی در ماههای اخیر نشان دهنده تلاش ها برای بازیابی توان از دست رفته بازرگانی پتروشیمی است. به نظر می رسد این شرکت با توجه به زیرساخت های قوی و پیشرفته در حوزه بازرگانی، نیروهای ماهر و دفاتر خارج از کشور می تواند در آینده ای نزدیک به مجموعه ای قوی برای کامودیتی های شرکت های پتروشیمی ایرانی بدل شود. اتفاقی که می تواند جای خالی بازرگانی یکپارچه برای کامودیتی های ایرانی را در تحریم ها پر کند.

https://ipna.news/150113کپی شد!