«جهرم» با فعالیت متفرقه ۱۰ ریال ساخت

«پتروشیمی جهرم» سال های طولانی است که مرحله ساخت باقیمانده اما؛ در سال ۹۸ نیز همانند گذشته صرفا با شناسایی درآمد متفرقه به سودسازی رسید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در سال های اخیر طرح ساخت چندین شرکت پتروشیمی در استان های مختلف کلید زده شد اما؛ برخی از آن ها هیچگاه پیشرفتی نداشتند و صرفا در حد یک زمین خالی باقی ماندند.

در واقع در شرایط تحریم و رکود اقتصادی، طرح های پتروشیمی در دست ساخت به تعطیلی کشانده شد و شرایط برای راه اندازی آن ها از بین رفت.

یکی از این طرح ها، پتروشیمی جهرم است که با وجود گذشت زمان بسیار زیاد پیشرفت قابل توجهی در ساخت و راه اندازی نداشته و صرفا یک شرکت کاغذی قلمداد می شود.

در چنین شرایطی، این شرکت صورت های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به سال ۹۸ را با ثبت ۳۳ میلیارد ریال سود خالص به پایان رساند. این میزان سود ۴ درصد بیشتر از سود سال ۹۷ است.

البته باید توجه داشت که تحقق این میزان سود فقط از محل درآمدهای متفرقه حاصل شده است؛ چرا که جهرم هنوز با مرحله تولید و فروش فاصله زیادی دارد و بنابراین، درآمد عملیاتی آن همچنان صفر باقی مانده است.

حدود ۱۳ میلیارد ریال هزینه عمومی و اداری پرداخت کرده و ۲ میلیارد ریال نیز هزینه مالی متحمل شده است. در این میان، ثبت ۴۸ میلیارد ریال درآمد متفرقه که کمک شرکت آمد تا همانند سال های اخیر، فقط و فقط به لطف فعالیت های غیرعملیاتی، سودساز باشد.

https://ipna.news/150102کپی شد!