“شبصیر” برنامه تقسیم سود ۷۰ درصدی دارد گروه پتروشیمی

پتروشیمی قائدبصیر برای سال مالی ۹۸ با توجه به محقق کردن سود ۳۱۱ تومانی برنامه تقسیم ۷۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛شبصیر با افزایش ۴۹ درصدی درآمدها و رشد ۵۶ درصدی بهای تمام شده سود ناخالص ۱۳۷٫۳ میلیارد تومانی ساخته که ۲۵ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال مالی ۹۷ است.  سود خالص این پتروشیمی در سال مالی ۹۸ برابر با ۱۰۲٫۶ میلیارد تومان و ۳۸ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۹۷ بوده است. بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم شبصیر ۳۱۱ تومان محقق شده است. هیئت مدیره شبصیر پشنهاد تقسیم سود ۷۰ درصدی برای سال مالی ۹۸ را دارد.

مقدار فروش صادراتی شبصیر ۷۴ درصد و درآمد حاصل از آن حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

https://ipna.news/150101کپی شد!