افزایش ۱۵ درصدی تولید در پتروشیمی تبریز

تولید مجتمع پتروشیمی تبریز در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصدی افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛تولید مجتمع پتروشیمی تبریز در اردیبهشت ماه امسال به ۷۲ هزار و ۴۹ تن انواع محصولات مختلف پتروشیمیایی رسیده است.

تولید این مجتمع در فروردین ماه نیز ۶۷ هزار و ۵۰۸ تن بوده است.

https://ipna.news/150084کپی شد!
منبع