رکورد تولید انیدریدفتالیک ماهیانه در پتروشیمی فارابی

پتروشیمی فارابی، با همت کارکنان و مدیران این مجموعه پتروشیمی، با ۳۱ روز تولید بی وقفه به رکورد بی سابقه ای دست یابد.


به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ پتروشیمی فارابی در اردیبهشت ماه ۹۹ موفق به تولید ۲۰۹۸ تن انیدریدفتالیک پرک شده است. شایان ذکر است رکورد قبلی در خرداد ماه ۱۳۸۷ و به میزان ۱۹۹۸ تن ثبت شده بود.

محمود فخرائی مدیرعامل شرکت، روند فعالیت های شرکت را از منظر تولید بسیار صعودی و روبه رشد توصیف کرد و افزود: جدول تولیدات ما در ماه های اخیر تا به امروز نشان دهنده پویایی و تعهد به پیشرفت مداوم بوده و رسیدن به تعالی در این بخش برای ما همواره اولویت اول است.

گفتنی است این موفقیت در سایه مساعدت و همراهی بی نظیر مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن آوران و مدیریت صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خانم طهماسبی در تامین خوراک به موقع و مستمر شرکت پتروشیمی فارابی کسب شده است.

https://ipna.news/150081کپی شد!