ارسال یڪ محموله محلول آنتی سپتیڪ تولیدی شرڪت پژوهش و فناوری پتروشیمی به استان خوزستان

یڪ محموله ماده ضدعفونی ڪننده دست تولیدی شرڪت پژوهش و فناوری پتروشیمی با توجه به شرایط ویژه استان خوزستان به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شهرستان بندرماهشهر ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ با توجه به وضعیت اعلام شده در استان خوزستان و نیاز مردم شریف و همڪاران پرتلاش صنعت پتروشیمی در منطقه ماهشهر، یڪ پارت جدید محلول ضدعفونی ڪننده دست تولید و برای استفاده در محدوده عملیاتی و محیط پیرامونی شهرستان ماهشهر ارسال شد.

بر اساس این گزارش، صنعت پتروشیمی ایران همچنان از تمامی ظرفیت های موجود برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس ڪرونا استفاده می ڪند و با مشارڪت شرڪت پژوهش و فناوری پتروشیمی تولید محلول آنتى سپتیڪ با هدف تامین بخشی از نیازهای ڪشور برای مواد ضد عفونی ڪننده  از ابتدای اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است.

امید است با تامین ماده ضدعفونی ڪننده دست قابل اطمینان و رعایت فاصله گذاری فیزیڪی و اصول بهداشتی شاهد بهبود وضعیت منطقه ماهشهر و استان خوزستان در روزهای آتی باشیم.