محمود فخرایی مدیرعامل شرکت پتروشیمی فارابی شد

 با حکم مدیر عامل پتروشیمی فن آوران به عنوان سهامدار مدیریتی شرکت پتروشیمی فارابی از شرکت های تابعه هلدینگ نفت و گاز وپتروشیمی شستا، محمود فخرایی که پیش از این سرپرست این شرکت بود به عنوان مدیرعامل پتروشیمی فارابی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  با حکم مدیر عامل پتروشیمی فن آوران به عنوان سهامدار مدیریتی شرکت پتروشیمی فارابی از شرکت های تابعه هلدینگ نفت و گاز وپتروشیمی شستا، محمود فخرایی که پیش از این سرپرست این شرکت بود به عنوان مدیرعامل پتروشیمی فارابی منصوب شد.

با تایید پتروشیمی فن آوران و امیرکبیر به عنوان دو سهامدار حقوقی عمده شرکت پتروشیمی فارابی و پس از هماهنگی با هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا (تاپیکو)، محمود فخرایی که از دی ماه سال گذشته سرپرست پتروشیمی فارابی بود به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد.

او پیشتر رئیس بهره برداری پتروشیمی فن آوران بود که در سال ۱۳۹۴ جهت راه‌اندازی طرح متانول بوشهر به آن شرکت مامور و به عنوان رئیس راه‌اندازی با آن شرکت همکاری نمود. فخرایی همچنین عضویت در هیئت مدیره شرکت پتروالفین فن آوران که طرح توسعه شرکت فن آوران بشمار می‌رود را در سوابق مدیریتی خود دارد.

https://ipna.news/150053کپی شد!