لزوم حمایت از صنعت پتروشیمی به‌عنوان یک راهبرد ملی

سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از اقدام‌های کلان به شمار می‌آید، از آن جا که در ایران مزیت‌های اقتصادی و زیرساختی مناسبی وجود دارد، این حوزه را برای سرمایه‌گذاران سودآور می‌دانم.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  امیری خامکانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: حمایت از صنعت پتروشیمی به‌عنوان یک راهبرد ملی باید افزایش یابد.حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت از صنعت پتروشیمی گفت: مجلس دهم به ویژه کمیسیون انرژی سعی کرد به بهترین نحو و با استفاده از وضع قوانین و مصوبات خود از این صنعت حمایت کند، چراکه معتقدم توسعه صنعت پتروشیمی با اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خام‌فروشی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی همسو است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه متوازن در بخش‌های پایه‌ای، میانی و تکمیلی صنعت پتروشیمی نقشی بسزا در تولید محصول نهایی دارد افزود: سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از اقدام‌های کلان به شمار می‌آید، از آن جا که در ایران مزیت‌های اقتصادی و زیرساختی مناسبی وجود دارد، این حوزه را برای سرمایه‌گذاران سودآور می‌دانم.

امیری خامکانی تصریح کرد: در صورتی که به توسعه صنایع پتروشیمی با برنامه‌ریزی مشخص، اهمیت مناسب داده شود، بسیاری از تنگناها و چالش‌های اقتصادی برطرف می‌شود که امیدواریم حمایت از صنعت پتروشیمی در مجلس یازدهم نیز با وضع قوانین و مقررات مثبت و همچنین حذف قوانین دست و پاگیر در این صنعت، تداوم یابد.نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پتروشیمی می‌تواند نقش پررنگ‌تری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند عنوان کرد: باید تلاش کرد صنعت پتروشیمی آنگونه که شایسته است توسعه یابد و در این مسیر، حمایت از این صنعت رو به رشد به‌عنوان یک راهبرد افزایش یابد.

https://ipna.news/150022کپی شد!
منبع