رشد ۴۳ درصدی سودآوری پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی نوری در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۸ موفق به کسب سود خالص ۳۰ هزار و ۱۵۷ میلیارد ریالی شده که این میزان سود در مقایسه با سال قبل از آن رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  شرکت پتروشیمی نوری در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۸ موفق به کسب سود خالص ۳۰ هزار و ۱۵۷ میلیارد ریالی شده که این میزان سود در مقایسه با سال قبل از آن رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

جمع کل درآمد‌های عملیاتی شرکت با ۷۳ درصد افزایش که عمدتا از محل رشد نرخ‌های فروش بوده به بیش از ۲۴۴ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال رسیده و مقادیر فروش شرکت با ۸ درصد افزایش به بیش از ۴ میلیون تن رسیده است.

محصولات اصلی شرکت شامل پارازایلین و برش سنگین بوده که تقریبا ۸۵ درصد از کل حاشیه سود ناخالص کسب شده شرکت مربوط به فروش این دو محصول است.

لازم به ذکر است، ۷۵ درصد از فروش‌های شرکت به صورت صادراتی محقق شده است.

در بخش سایر درآمد‌های عملیاتی و همچنین درآمد‌های غیرعملیاتی شاهد ثبت ۱۳.۵۰۰ میلیارد ریال درآمد ناشی از تسعیر هستیم. در واقع سود ناشی از تسعیر بخش مهمی از سودآوری شرکت را به خود اختصاص داده که در صورت ثبات نرخ ارز شاهد حذف این بخش از درآمدزایی شرکت خواهیم بود.

همچنین در پایان سال گذشته و با توجه به افت سنگین قیمت‌های جهانی نفت و محصولات پتروشیمی شاهد شناسایی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در بخش سایر درآمد‌های عملیاتی بابت ذخیره کاهش ارزش موجودی‌های شرکت هستیم که در صورت عدم ذخیره گرفتن سود شرکت به بیش از ۱۳ هزار ریال به ازای هر سهم می‌رسید.

برنامه تولید و فروش شرکت در سال جاری معادل ۴.۲ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی است.

https://ipna.news/150021کپی شد!