مارون ۶۳۱۶ ریال سود ساخت

یکی از شرکت های سودده «پتروشیمی مارون» است که هر ساله بخش قابل توجهی از سود خود را در مجمع سالانه تقسیم می کند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت «پتروشیمی مارون» را به عنوان تولیدکننده اتیلن شناخته می شود و در سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ موفق به تحقق ۶۳۱۶ ریال سود به ازای هر سهم شد که نسبت به سال ۹۷ رشد ۳۶ درصدی را به معرض نمایش می گذارد.

بر اساس این گزارش، درآمدهای شرکت با رشد ۴۴ درصدی به رقم ۱۲۳ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال رسید. مقدار کل فروش با اندکی افزایش به ۱.۷ میلیون تن رسید که در این بین، سهم صادرات ۳۲ درصد بود.

اتیلن «مارون» در سال ۹۷ با حاشیه سود ۲۵ درصدی به فروش رسید اما؛ در سال ۹۸ حاشیه سود ۳۶ درصدی را به همراه داشت. نرخ فروش هر تن اتیلن که از سوی سازمان حمایت تعیین می شود از ۴۶ میلیون ریال در هر تن در سال ۹۷ به ۶۶ میلیون ریال در سال ۹۸ افزایش یافت.

نکته جالب توجه این است که هیئت مدیره شرکت برای سال ۹۹ شرایطی مشابه با سال ۹۸ پیش بینی کرده‌اند و انتظار دارند با مقدار فروش نزدیک به سال ۹۸، به درآمد ۱۲۲ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریالی دست یابند.

از آن جا که بهای تمام شده تولید رشد ۴۷ درصدی داشته، حاشیه سود ناخالص «مارون» با یک درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۴۴ درصد رسید. به دلیل افزایش بهای نفت و به تبع آن افزایش بهای مولفه های گاز دریافتی، احتمال افزایش بهای خوراک در سال جاری وجود دارد و در صورتی که نرخ ها همگام با هزینه ها رشد نکند، در سال ۹۹ نیز باید شاهد کاهش حاشیه سود این پتروشیمی باشیم.

در نتیجه افزایش قابل توجه هزینه حمل و نقل و انتقال، هزینه های فروش، عمومی و اداری افزایش ۹۱ درصدی را تجربه کردند. بالغ بر یک هزار و ۵۵۲ میلیارد ریال سایر درآمدها به ثبت رسیده که اغلب آن ناشی از سود تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی است. البته در مقابل، یک هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال سایر هزینه ها به شرکت تحمیل شده است.

از ۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال تسهیلات مالی ابتدای سال، ۲ هزار میلیارد ریال به سال ۹۹ منتقل شد و ۵۵۹ میلیارد ریال هزینه مالی در سال ۹۸ پرداخت شد.

«مارون» طی سال ۹۸ بیش از ۲ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال درآمد متفرقه ناشی از سود حاصل از سپرده ها کسب کرد و جمع کل سود خالص خود را به رقم ۵۰ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال رساند.

این شرکت قصد دارد در مجمع سالانه ۷۵ درصد از این رقم را بین سهامداران تقسیم کند و به این ترتیب، جذابیت بالایی برای شرکت در مجمع دارد.

https://ipna.news/150001کپی شد!