نارضایتی در پتروشیمی رجال ادامه دارد

کارمندان و کارگران پتروشیمی رجال همچنان مطالبه گر و مسئولین ارشد این پتروشیمی همچنان درخواست ها و انتقادات را بی پاسخ می گذارند.

مشکلات پیش آمده برای مجموعه کارگری و کارمندی رجال شامل چندین مورد می شود، اما مهمترین آن ها، طرح طبقه بندی مشاغل، بدی آب و هوا و سختی محل زندگی در قرارداد سال ۱۳۹۹ لحاظ نگردیده است.

پاداش افزایش تولید و حق بهره وری نفت که در سایر پتروشیمی ها پرداخت می شود در این واحد پتروشیمی برای کارکنان در نظر گرفته نمی شود.

شنیده ها حاکی از این است روز کارگر با پرداخت کارت هدیه ای ۵۰ هزار تومانی شان و منزلت کارگر را پایین آورده و باعث ناراحتی این قشر زحمت کش شدند.

احقاق این موارد برای کارکنان پتروشیمی رجال بسیار مهم می باشد. اما عجیب تر اینکه در این پتروشیمی نماینده کارگری وجود ندارد تا دغدغه و درخواست مجموعه کارگری را به راحتی به مسئولین ارشد رجال انتقال دهد.

چرا پس از مراجعات مختلف برای بیان حق کارکنان رجال، شهیدی نیا مدیرعامل و مطیری رئیس اداره کار منطقه ویژه هیچگونه پیگیری جدی انجام نداده اند.
کارکنان رجال منتظر اقدامی عملی و موثر از مسئولین ارشد منطقه ویژه اقتصادی می باشند تا دغدغه آنان را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

نیاز به کار و درآمد با توجه به شرایط حال حاضر جامعه اولویت اول نیاز اکثر مردم می باشد. اما سواستفاده از این شرایط و عدم پرداخت حق و حقوق کارگران که قشر زحمت کش صنعت پتروشیمی هستند، دور از انسانیت می باشد.

https://ipna.news/149945کپی شد!