مسئولان پاسخگوی ابهامات خصوصی سازی بیمارستان نفت بندر ماهشهر باشند

در صورت اخذ هر گونه تصمیم درباره خصوصی سازی بیمارستان با شرایط غیرشفاف، رفاه مردم منطقه و امنیت شغلی پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان از بین خواهد رفت.

سازمان بهداشت و درمان نفت در حالی قراردادی بین سازمان و شرکت خصوصی تازه تاسیس طب و صنعت به جهت مدیریت مجموعه بیمارستان نفت بندر ماهشهر منعقد کرده، که این شرکت هیچگونه تجربه ای در این زمینه ندارد.

لازم به ذکر است عدم ارائه مجوز لازم وزارت بهداشت و درمان از سوی شرکت طب و صنعت این شائبه را به وجود آورده که شرکت طب و صنعت فاقد هر گونه اختیارات اولیه قانونی در خصوص مدیریت بیمارستان است.

برگزار نکردن مناقصه جهت تفویض اختیار بیمارستان نکته مبهم عملکرد سازمان بهداشت و درمان نفت در این زمینه می باشد.

اکنون که بیش از یک سال است، سرانه کلان درمانی از پتروشیمی های منطقه به حساب شرکت طب و صنعت واریز می گردد چرا نارضایتی پزشکان و کارکنان از کمبود خدمات و تجهیزات بیمارستان‌ در یک سال گذشته دوصد چندان شده است.

اصرار به انجام اقداماتی خلاف رای دیوان عدالت اداری چه توجیهی می تواند داشته باشد.

عدم پاسخگویی مسئولان بهداشت و درمان نفت و شرکت خصوصی طب و صنعت، گمانه زنی ها درباره اتفاقات اخیر را بیش از پیش پررنگ کرده است.

https://ipna.news/149917کپی شد!