کتاب اقتصاد پتروشیمی منتشر شد

کتاب تخصصی اقتصاد پتروشیمی” انتخاب تکنولوژی در دنیای احاطه شده از کربن” اثر دانکن با ترجمه مهدی سیف الهی و اشکان فروتن و حمایت شرکت پتروشیمی جم توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ کتاب اقتصاد پتروشیمی با ترجمه مهدی سیف الهی و اشکان فروتن و حمایت شرکت پتروشیمی جم توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.

کتاب تخصصی اقتصاد پتروشیمی” انتخاب تکنولوژی در دنیای احاطه شده از کربن” اثر دانکن با ترجمه مهدی سیف الهی و اشکان فروتن و حمایت شرکت پتروشیمی جم توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.

این کتاب که در ۱۴ فصل به بررسی صنعت پتروشیمی در جهان پرداخته است با مرور بر زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی به تحلیل مسایل تولید و فروش این محصولات در دنیا می‌پردازد.

همچنین روش تولید الفین‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های تولید در حالت‌های مختلف مورد نقد و بررسی فنی قرار گرفته است.

شایان ذکر است پیش از این کتاب‌ راهنمای پلی اتیلن ۱و ۲، کاربرد عملی تکنیک کروماتوگرافی گاز در صنایع پتروشیمی و کتاب بررسی تاثیر افزودنی‌ها بر تشکیل کُک، توسط متخصصان پتروشیمی جم به زیور طبع آراسته شده است.

 

 

https://ipna.news/149907کپی شد!