حمل مستقیم کود اوره به انبار کارگزاران

۱۰۰ تن کود تخصیصی به استان البرز از مبداء پتروشیمی کرمانشاه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز بصورت فروش و حمل مستقیم انجام و به انبار کارگزاران ارسال گردید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حمل مستقیم کود اوره به انبار کارگزاران از مبداء کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: ۱۰۰ تن کود تخصیصی به استان البرز از مبداء پتروشیمی کرمانشاه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز بصورت فروش و حمل مستقیم انجام و به انبار کارگزاران ارسال گردید.

https://ipna.news/149897کپی شد!