دومین جلسه بررسی کرایه حمل و چگونگی حمل از پتروشیمی کرمانشاه

دومین جلسه بررسی کرایه حمل و چگونگی حمل از پتروشیمی کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ دومین جلسه بررسی کرایه حمل و چگونگی حمل از پتروشیمی کرمانشاه در مورخ ۹۹/۰۲/۱۶ راس ساعت ۱۰:۱۵ پس از قرائیت آیاتی از قرآن کریم با حضور نمایندگان شرکتهای حمل و نقل آزاد کود اوره در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با حضور مدی و مسئولین مربوطه برگزار گردید و بندهای إیل در حضور حاضرین مورد بررسی و تاکید قرار گرفت :

۱- رعایت قوانین و مقررات حمل آزاد توسط شرکتهای حمل و نقل

۲- تاکید بر رعایت پرداخت کرایه حمل بر اساس تعرفه سازمان پایانه های حمل و نقل

۳- هماهنگی شرکتهای حمل و نقل آزاد با یکدیگر جهت تسریع در حمل

https://ipna.news/149854کپی شد!