مدیرعامل جدید سازمان منطقه انرژی پارس مشخص شد

مدیرعامل جدید سازمان منطقه انرژی پارس مشخص شد

به گزارش ایپنا، با اصرار مسعود کرباسیان مدیر عامل شرکت نفت ، ایرج خرمدل که اهل یاسوج است به عنوان جایگزین مهندس موسوی در سازمان منطقه انرژی پارس مشخص شده و فردا در جلسه هیات مدیره رسما معرفی و منصوب می شود.

اقدامات اولیه برای انتصاب مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویزه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است.

گفته می شود هر چهار نماینده کنونی و منتخبین جدید مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با این انتصاب مخالف هستند.

سید پیروز موسوی در دو دوره مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بوده که اکنون و پس از ۳۲ سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شده است.

https://ipna.news/149842کپی شد!