تایید تداوم مدیریت شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر در بیمارستان صنایع پتروشیمی

تداوم مدیریت طب صنعت ماهشهر در بیمارستان صنایع پتروشیمی مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش پتروشیمی ایران(ایپنا)؛شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر ، این شرکت با اخذ مجوزهای مربوطه از سال گذشته مدیریت بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر را در دست گرفت و از همان زمان در حوزه بهداشت ، درمان و همچنین بازسازی و نوسازی بیمارستان اقدامات گسترده ای را اجرایی نمود.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور ، شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر با تمام توان درحال خدمات رسانی به مردم منطقه و بیمارستان های ماهشهر و اهواز می باشد .بیمارستان صنایع پتروشیمی در حوزه کرونا مرکزیت داشته و جزو بیمارستان های موفق استان خوزستان و کشور می باشد .

در همین راستا دفتر مقام معظم رهبری پس از بررسی های مختلف از اقدامات و عملکرد و روند تشکیل شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر با ارسال نامه ای به وزرات  نفت ، تاکید نمودنداقدامات بگونه ای صورت گیرد که ضمن افزایش کیفیت خدمات  خدمت رسانی به مردم بومی مستقر در قلمرو پیرامونی بیمارستان نیز بلحاظ کمی و کیفی مورد توجه و اقدام  قرار گیرد .

شایان ذکر است شرکت پتروشیمی طب صنعت توسط شرکت های پتروشیمی منطقه ماهشهر به منظور ارتقاء سطح خدمات رسانی در حوزه بهداشت و‌ درمان در سال گذشته تاسیس شد.

https://ipna.news/149840کپی شد!