بازگشایی(تاپیکو)،(بفجر)،(جم پیلن)

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)، ایرکا پارت صنعت(خکار)، فجر انرژی خلیج فارس(بفجر)، پلی پروپیلن جم(جم پیلن) آماده انجام معامله می باشند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)، ایرکا پارت صنعت(خکار)، فجر انرژی خلیج فارس(بفجر)، پلی پروپیلن جم(جم پیلن)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

https://ipna.news/149826کپی شد!