“تاپیکو” متوقف شد

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین “تاپیکو” متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین “تاپیکو” با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف شد. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

https://ipna.news/149787کپی شد!