“جم” تعمیر می‌شود

فعالیت شرکت پتروشیمی جم به علت تعمیرات تعلیق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  شرکت پتروشیمی جم از تعلیق بخشی از فعالیت‌ها خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ به علت تعمیرات اضطراری واحد الفین بخشی از فعالیت‌های این پتروشیمی به تعلیق درمی آید.

https://ipna.news/149777کپی شد!